Přehled současného výzkumu CBD pro klinickou praxi
Kanabidiolové (CBD) oleje jsou výrobky s nízkým nebo žádným obsahem tetrahydrokanabinolu odvozené od Cannabis sativa, které se v posledních letech staly velmi populární. Pacienti hlásí úlevu při různých stavech, zejména bolesti, bez nepříznivých psychoaktivních účinků lékařské marihuany (THC). V červnu 2018 byl americkým úřadem pro potraviny a léčiva schválen první lék na bázi CBD, Epidiolex, pro léčbu vzácné, závažné epilepsie, což dále zaměřilo pozornost na CBD a konopné oleje. Roste množství předklinických a klinických důkazů na podporu používání CBD olejů pro mnoho stavů, což naznačuje jeho potenciální roli jako další možnosti pro léčbu náročné chronické bolesti nebo závislosti na opioidech. Při nasměrování pacientů na přípravky CBD je třeba postupovat opatrně, protože existuje jen malá regulace a studie zjistily nepřesné značení množství CBD a THC (tetrahydrokanabinolu). Tento článek poskytuje přehled vědecké práce o kanabinoidech, CBD a konopných olejích a vysvětluje rozdíly mezi marihuanou, konopím a různými složkami canabinoidů. Shrnujeme současný právní status CBD a konopných olejů ve Spojených státech a poskytujeme návod k identifikaci kvalitnějších produktů, aby kliničtí lékaři mohli svým pacientům radit formou nejbezpečnějších formulací založených na důkazech. Tato recenze je založena na vyhledávání v PubMed s použitím vyhledávání CBD , kanabidiol , konopný olej a lékařská marihuana . Články byly zkontrolovány z hlediska relevance a pro zařazení byly vybrány články s nejaktuálnějšími informacemi.

Zkratky a zkratky:

BCP ( β-karyofylen ), CBD ( kanabidiol ), DEA ( Správa léčiv ), ECS ( endokanabinoidní systém ), FDA ( Správa potravin a léčiv ), THC ( tetrahydrokanabinol

Hlavní rysy článku

Jednou z největších výzev, kterým dnes zdravotnictví čelí, je boj proti zneužívání opioidů, kdy lékařské a nelékařské nadužívání opioidů v posledních letech značně zatěžuje společnost. 1 Ačkoliv se větší pozornost zaměřuje na snižování předepisování opioidů a na prevenci zneužívání opioidů, existuje také stále větší zájem o nalezení více léčebných možností pro pacienty s bolestí, 2 a různorodé oblasti integrativní medicíny v tomto ohledu hrají stále větší roli. 3 , 4 Jednou ze slibných cest bylo použití rostliny Cannabis sativa, jak v lékařských (s obsahem tetrahydrokanabinolu THC), tak i konopných a kanabidiolových olejích (obsahující CBD ale bez THC !). Byli zaznamenány důkazy, že přístup k lékařské marihuaně je v korelaci s poklesem užívání opioidů. Existují diskuse o rizicích a výhodách regulovaného lékařského užívání a to zejména z důvodu obsahu psychoaktivního THC. 5 , 6 Kanabidiolové a konopné oleje se staly zvláště populární právě díky jejich nízkým nebo nulovým hladinám tetrahydrokanabinolu (THC), což vede k přisuzovaným lékařským výhodám, ale bez rizik zneužívání či psychoaktivního účinku na uživatele. 7 Kliničtí lékaři však mají obavy, zda jsou tyto možnosti léčby legální, bezpečné a účinné a tyto přípravky jim jsou stále do značné míry neznámé. 8 , 9Proto poskytujeme přehled vědeckých prací o kanabinoidech, CBD a konopném oleji a objasňujeme rozdíl mezi marihuanou, konopím a různými složkami CBD produktů a CBD olejů, aby mohli kliničtí lékaři nasměrovat své pacienty na ty nejbezpečnější produkty a vše bylo podloženo důkazy.

Cannabis sativa je již dlouho využíváno lidskými populacemi po celém světě pro své terapeutické vlastnosti, od úlevy od bolesti po léčbu epilepsie. 10 Marihuana a konopí jsou 2 kmeny stejné rostliny, C. sativa , přičemž marihuana se v průběhu let pěstuje pro obsah THC a konopí pro své nesčetné další použití, včetně papíru, oděvů a potravin. 11 Přes značné sociopolitické překážky vědecké porozumění C. sativy v posledních 30 letech podstatně pokročilo, protože bylo izolováno mnoho aktivních složek kmenů C. sativa a byly objeveny hlavní objevy ohledně endogenních kanabinoidů a endokanabinoidního systému (ECS) v těle .12

Endocannabinoidní systém (ECS)

Nyní je známo, že ECS se globálně podílí na udržování homeostázy v těle a propojuje všechny orgány a systémy těla. 13 ECS se podílí na mnoha chorobných stavech a důležitých regulačních funkcích, od chronických zánětlivých stavů a ​​regulace imunitní homeostázy ve střevech až po úzkost a migrény. 14 , 15 , 16 , 17 Ačkoli tělo má své vlastní endogenní kanabinoidy, zejména anandamid a 2-arachidonylglycerol, kanabinoidy pocházející z rostlin (fytocannabinoidy) byly zkoumány jako možné terapeutické možnosti v různých oblastech kvůli jejich modulaci ECS. . 18 , 19 , 20

Obrázek 1 shrnuje základní molekulární biologii ECS, jakož i některé molekulární účinky fytocannabinoidů.

Obrázek 1

Modulace endokanabinoidního systému fytocannabinoidy. 19 , 20 , 31

Obrázek ukazuje základní působení endogenních kanabinoidů anandamidu (AN) a 2-arachidonylglycerolu (2-AG) na kanabinoidní receptory 1 a 2, spojené s G proteinem (CB1 a CB2) v presynaptických neuronech v centrálním i periferním nervovém systému. Zeleně zastíněné sloučeniny jsou běžné fytocannabinoidy a další bylinné inkluze v konopných olejích, u kterých bylo zjištěno, že nějakým způsobem ovlivňují normální endokanabinoidy, buď modulací CB receptorů (např. Tetrahydrokanabinol [THC] agonismus CB1 receptorů) nebo jinými cestami které nejsou znázorněny, jako je inhibice enzymatického štěpení endokanabinoidů nebo jiná modulace receptoru.

BCP = p-karyofylen; GABA = kyselina y-aminomáselná; TRPV = přechodný receptorový potenciální vanilloid. Zobrazit velký obrázek | Zobrazit Hi-Res obrázek | Stáhněte si snímek aplikace PowerPoint

Fytocannabinoidy

Ačkoli tělo obsahuje rozsáhlý ECS, který pracuje prostřednictvím endogenních kanabinoidů, bylo objeveno mnoho kanabinoidů získaných z rostlin, které také působí na ECS. První z nich byly objeveny v souvislosti s výzkumem C. sativa , přičemž v rostlině marihuany bylo objeveno více než 80 fytocannabinoidních sloučenin. 21 Fytocannabinoidy a další důležité složky C. sativa, jako jsou terpenoidy, jsou nyní také dokumentovány v řadě dalších rostlin a potravin, jako jsou mrkev, hřebíček, černý pepř, ženšen a Echinacea . 22, 23 Nejvýznamnějšími a dobře pochopenými fytocannabinoidy jsou THC a CBD, což jsou nejčastější fytocannabinoidy v marihuanových a konopných kmenech. 21 U Tetrahydrocannabinolu (THC) bylo zjištěno, že pracuje většinou přes receptor CB1 jako agonista, což vede k jeho dobře známým omamným účinkům. 24 Na druhé straně u Cannabidiolu (CBD) bylo zjištěno, že kanabidiol působí prostřednictvím celé řady komplexních farmakologických účinků, jako je inhibice zpětného vychytávání endokanabinoidů, přechodná aktivace receptoru vanilloid 1 a receptoru 55, vázaná na G protein a zvýšení aktivity serotoninu 5-HT1A receptoru. 25,26,27,28 Minimální agonismus kanabidiolu vůči CB receptorům pravděpodobně odpovídá za jeho zanedbatelnou psychoaktivitu ve srovnání s THC 29.Obrázek 2

Důležité kanabinoidy. Zobrazit velký obrázek | Zobrazit Hi-Res obrázek | Stáhněte si snímek aplikace PowerPoint Obrázek 2 shrnuje různé endokanabinoidy, fytocannabinoidy a syntetické kanabinoidy. Syntetické kanabinoidy jsou laboratorní přípravky THC, které byly schváleny pro různé použití v USA, US Food and Drug Administration (FDA), a také nabiximoly, což je nesyntetický přípravek THC a CBD 1:1, který byl ve Velké Británii schválen pro bolest a spasticitu související s roztroušenou sklerózou. Nabiximoly nejsou schváleny FDA. 30 Zejména v extraktech z konopí existuje mnoho dalších složek a mnoho produktů se může pochlubit „plnospektrálním“ zachováním těchto dalších složek, z nichž každá má své vlastní přisuzované účinky, které jsou teoretizovány pro synergii prostřednictvím toho, co se nazývá doprovodný efekt - v podstatě lze říci, že celá rostlina je účinější, než součet účinnosti jednotlivých obsažených látek.22

Právní a regulační úvahy

Vzhledem k tomu, že zákon o regulovaných látkách z roku 1970 zakázal pěstování a prodej konopí i marihuany, konopí zůstávalo nezákonně pěstováno ve Spojených státech až do schválení zákona o zemědělství z roku 2014, který poprvé rozlišoval legálnost konopí a marihuany. Zákon definoval „průmyslové konopí“ jako „ Cannabis sativa L. a jakoukoli část takové rostliny, ať už rostoucí, nebo ne, s obsahem delta-9-THC menším než 0,3% na bázi suché hmotnosti,“ a to umožnilo průmyslové konopí pěstovat pro „výzkumné účely“. 32 Je však technicky nezákonné zavádět do mezistátního obchodu jakýkoli doplněk nebo potraviny obsahující CBD (jako by tomu bylo při objednávce online), takže většina produktů je dovážena z Evropy a poté zpracována a distribuována ve Spojených státech.33 Navíc 3 státy - Idaho, Jižní Dakota a Nebraska - stále nemají zákony o přístupu k C. sativa, a proto jsou tu prodávány nebo konzumovány CBD a konopné oleje ilegálně. Pro všechny ostatní státy je CBD a konopné oleje legální, pokud je obsah THC pod 0,3%. Je také důležité si uvědomit, že u pacientů užívajících plnospektrální přípravky CBD, může být při screeningu léků pozitivní test na marihuanu, jak bylo uvedeno ve studiích s léky Epidiolex. 34
Obrázek 3 uvádí aktuální zákony týkající se olejů CBD a lékařské marihuany ve Spojených státech, které jsou k dispozici na webových stránkách Národní konference státních zákonodárných sborů, které obsahují užitečné informace o lékařských marihuaně a zákonech o CBD v jednotlivých státech. 35 Je důležité, že ačkoli mnoho států povolilo používání lékařské marihuany, lékaři mohou „pouze potvrdit“ nebo „doporučit“, svým pacientům použití marihuanu pro určitý stav ale nemohou vydávat předpis pro konkrétní konopné produkty, protože nejsou schváleny FDA nebo DEA. 33 Protože CBD a konopné oleje neobsahují intoxikační množství THC, nevyžadují k zakoupení a konzumaci osvědčení nebo doporučení lékaře. FDA však společnostem zaslala mnoho varovných dopisů o nekonzistentních přísadách v těchto výrobcích, přičemž mnoho produktů obsahovalo vyšší množství THC, než je povoleno zákonem, a zároveň obsahovalo méně CBD, než bylo uvedeno na výrobku. 36 Navíc nyní, když je CBD předmětem zkoumání nového léčivého přípravku pro Epidiolex, FDA již nepovažuje za legální používat jej v doplňcích stravy a potravinách. 37

Obrázek 3

Státní programy konopí. Z Národní konference státních zákonodárců, 35 se svolením. Zobrazit velký obrázek | Zobrazit Hi-Res obrázek | Stáhněte si snímek aplikace PowerPoint A konečně, i když téměř všechny státy prošly určitými zákony o zlepšení přístupu k C. sativy , federální vláda a DEA stále považují látky CBD a konopné oleje za látky uvedené v harmonogramu I. Přestože DEA snížil Epidiolex, čistý CBD lék, který nedávno schválila FDA pro nevyléčitelné epilepsie, Dravetův syndrom a Lennox-Gastautův syndrom, do klasifikace podle odst. V, stále zůstávají „znepokojeni proliferací a nezákonným uváděním neschváleného CBD na trh - obsahující výrobky s neprokázaným lékařským tvrzením. “ 38

Oleje CBD a konopí

Definice

Kvůli rozdílům v právních předpisech týkajících se C. sativa a velkému nárůstu nových produktů uváděných na trh, existuje nejasnost ohledně různých druhů konopných a CBD olejů. V závislosti na tom, která část rostliny se extrahuje, budou přítomny různé složky. Fytocannabinoidy, jako jsou THC a CBD, jakož i terpenoidy, jako je β-karyophyllen (BCP) a limonen, se shromažďují v květech a listech. 39 Semena C. sativy naopak obsahují málo nebo žádné fytocannabinoidy, místo toho jsou bohaté na omega-6 a omega-3 esenciální mastné kyseliny, podstatné množství kyseliny y-linolenové a další výživné antioxidanty. 40 Kromě toho existují také produkty „konopného oleje“, což jsou oleje získané z rostliny marihuany, které mají vysoké hladiny THC. 41

Tabulka 1
shrnuje tyto rozdíly.


Tabulka 1 Osivo konopí, CBD a oleje z konopí
Proměnná Konopné oleje 40 Konopné / CBD oleje 22 Konopné oleje 22 , 41
Část extrahované rostliny Semena Květiny a listy rostlin konopí Květy a listy marihuany
Hlavní komponenty Omega-6 a omega-3 mastné kyseliny, kyselina y-linolenová, výživné antioxidanty Většinou CBD a BCP s jinými fytocannabinoidy a terpenoidy v menším množstvím Většinou THC s CBD a dalšími fytocannabinoidy a terpenoidy
THC úrovně Žádné <0,3% suché hmotnosti > 0,3% suchá hmotnost (často velmi vysoká množství, například 80%)
Úrovně CBD Málo k ničemu Více než průměr rostlin konopí (12% - 18% CBD, často vyšší v důsledku postextrakčního obohacení) Nižší úrovně (10% -15%)
Použití Výživový doplněk, jiná použití konopí, jako je oblečení a vlákna Léčebné použití CBD a konopných olejů v celém spektru Léčebné použití THC
Zobrazit tabulku v HTML BCP = p-karyofylen; CBD = kanabidiol; THC = tetrahydrokanabinol. Výrobky mohou být uváděny na trh jako receptury „s plným spektrem“. Potravinové doplňky, konopné oleje nebo výrobky obohacené o CBD, přicházející ve formě olejů, balzámů, sprejů, tobolek, měkkých gelů, perorálních aplikátorů, potravin jako například gumových medvídků a dokonce jako žvýkací hračky pro domácí mazlíčky. Nejoblíbenější produkty obsahují rozmanitou škálu fytocannabinoidů z C. Sativy, stejně jako další fytocannabinoidy a terpenoidy získané z jiných rostlin a potravin, jako je hřebíček, chmel, ashwagandha a kurkuma. Tyto výrobky jsou uváděny na trh pro různá použití, jako jsou spací pomůcky, úlevy od bolesti nebo redukce stresu. Vzhledem k této nekonzistentnosti ve výběru ingrediencí, jakož i v množství a způsobu podávání je obtížné vědět, která složka odpovídá za zmírnění specifických symptomů. Kanabidiol je nejvíce dobře studovaným fytocannabinoidem a v tomto článku se na něj budeme primárně zaměřovat, protože je také hlavní složkou většiny produktů.

V tabulce 2 je uveden odkaz na nejběžnější složky obsažené v CBD a konopných olejích při pohledu na potenciální produkty. Tabulka 2 Společné složky a přidané složky v produktech CBD a konopném oleji
Přísada Chemická klasifikace Přibližná koncentrace v konopí 39 Jiné zdroje Mechanismus účinku Potenciální terapeutické účinky
Cannabidiol Fytocannabinoid Až 40% Není známo Anandamid inhibitor absorpce, aktivace receptoru TRPV1, aktivace receptoru GPR55, 5-HT 1A aktivace 27 , 28 , 31 Antiepileptické, antinociceptivní, protizánětlivé, anxiolytické, antidepresivní, řízení / léčba závislosti, zánětlivé dermatologické stavy, neuroprotektivní, ostatní 42 , 43 , 44 , 45 , 46 , 47 , 48 , 49 , 50 , 51 , 52 , 53 , 54 , 55 , 56 , 57 , 58 , 59 , 60 , 61 , 62
Tetrahydrokanabinol Fytocannabinoid <0,3% Není známo Vazby na receptory CB1 31 Antiemetické, antinociceptivní, ostatní 31
p-Caryophyllen Sesquiterpenoid Méně než 1% Černý pepř, hřebíček, rozmarýn, chmel Vazby na receptory CB2 63 Anxiolytický, anti-nociceptivní 64 , 65 , 66 , 67
Limonene Terpenoid Méně než 1% Citrusové plody, rozmarýn Indukce glutathionu Antioxidant, protinádorová aktivita 68
Kanabichromen Fytocannabinoid Výrazně se liší s napětím Není známo Inhibitor vychytávání anandamidu 69 Antinociceptivní 70
Cannabigerol Fytocannabinoid Výrazně se liší s napětím Není známo Inhibitor absorpce anandamidu 70 Protizánětlivé neuroprotektivní 71 , 72
Echinacea Alkylamidy Žádný Zanthoxyl (sichuanský pepř) Naváže se na receptory CB2 73 , 74 , 75 Protizánětlivé, antioxidační, antimikrobiální látky 75 , 76 , 77 , 78
Boswellia Triterpenes Žádný Také známý jako kadidlo Inhibice prostaglandinu E 2 syntázy 79 Protizánětlivé 79
Kurkuma Kurcuminoidy (např. Diferuloylmethan, demethoxykurcumin) Žádný Není známo Může se vázat na receptory CB1 80 Nejasné předklinické, domnělé antinociceptivní a protizánětlivé vlastnosti 81
Ashwaganda Steroidní alkaloidy a laktony Žádný Také známý jako Withania somnifera Možné mimikry GABA 82 Redukce stresu, anxiolytická, imunomodulační 82
Magnólie Polyfenoly Žádný Také známý jako kůra magnólie Vazby na receptory CB2 83 Antioxidant, protizánětlivý 84
Zobrazit tabulku v HTML GABA = kyselina y-aminomáselná; GPR55 = receptor G spojený s proteinem 55; TRPV1 = přechodný receptorový potenciální vanilloid 1.

Potenciální terapeutické účinky:

Hlavní složky konopných olejů jsou fytocannabinoidy, jako je CBD a terpenoidy, jako je BCP a limonen. Nexistuje však dostatek klinického výzkumu těchto důležitých složek, protože většina výzkumu se zaměřuje na receptory THC a CB1 (primární cíl THC). 24 O CBD, které funguje prostřednictvím různých komplexních mechanismů uvedených dříve, 31 a BCP, které funguje prostřednictvím méně srozumitelných receptorů CB2, je k dispozici mnohem méně údajů. 64Podle nedávného systematického přehledu lékařského použití kanabinoidů existovaly důkazy střední kvality na podporu užívání kanabinoidů pro chronickou bolest a spasticitu a nedostatečné důkazy na podporu užívání během nauzey a zvracení v důsledku chemoterapie, přírůstku hmotnosti během HIV infekce, poruchy spánku a Touretteův syndrom. 30.

Je však důležité si uvědomit, že většina z randomizovaných kontrolovaných studií v tomto systematickém přehledu, bylo prováděno ze 3 konkrétních léků !!! Dronabinolu Nabilonu a Nabiximolsu; pouze 4 pokusy byly provedeny pro CBD a žádná pro žádný z ostatních fytocannabinoidů nebo terpenoidů přítomných v CBD olejích C sativa , 30 !!! To jen znova prokazuje nedostatek spolehlivého vědeckého výzkumu !!!
V červnu 2018 schválil FDA Epidiolex, čištěný perorální roztok CBD, u kterého bylo zjištěno, že poskytuje významné snížení celkové frekvence záchvatů oproti placebu u pacientů se syndromy Dravet a Lennox-Gastaut. Výzkum těchto stavů je nejdůkladnějším klinickým výzkumem, který byl proveden na CBD, a prozatím by se měl spoléhat na porozumění CBD bezpečnostním a nepříznivým účinkům, o nichž se budeme dále zabývat v tomto článku. Ačkoli použití CBD bylo teoretizováno pro celou řadu dalších stavů od migrén a zánětlivých stavů po depresi a úzkost, pro kterékoli z těchto použití byly provedeny pouze preklinické a pilotní studie, a proto existuje pro lékaře pouze malé vedení, pokud je jejich pacient mají zájem vyzkoušet CBD nebo konopné oleje pro tyto podmínky.


Co se týče potenciálu CBD a konopných olejů pro použití při léčbě chronické bolesti. Donvito et al 42 v posledním přehledu na toto téma v roce 2018 napsal, že „drtivá skupina přesvědčivých preklinických důkazů naznačuje, že kanabinoidy způsobují při zánětu antinociceptivní účinky a modely neuropatických bolestí hlodavců. “Dále se uvádí, že CBD může být schopna léčit závislost sníženou aktivací amygdaly během negativního emocionálního zpracování a bylo zjištěno, že snižuje bažení po heroinu, pravděpodobně prostřednictvím jeho modulace dopaminu a serotoninu. . 43 , 44 , 85 , 86 Cannabidiol tedy představuje atraktivní možnost při léčbě chronických bolestí, zejména v souvislosti se zneužíváním opioidů, a to nejen kvůli jeho potenciální účinnosti, ale také kvůli jeho omezenému potenciálu zneužití a zneužívání, jakož i kvůli bezpečnostnímu profilu. 86 Další výzkum bude zapotřebí, protože se jednalo o pilotní studie s malou velikostí vzorku, ale i tak představují potenciální budoucí oblasti využití kanabinoidů v klinické léčbě a při hledání úlevy od bolesti a abúzu. Kromě toho je v souvislosti s kontroverzními důkazy podporujícími rozšíření přístupu k lékařské marihuaně jako možnost kontroly bolesti, také třeba více uvažovat o správných politických a průmyslových prostředcích k rozšíření přístupu k CBD. 6 , 86

Bezpečnost a nepříznivé účinky

U fytocannabinoidních olejů „s plným spektrem“ nebyly provedeny žádné přísné studie bezpečnosti, protože tyto produkty jsou relativně nové, ale jednotlivé složky byly prozkoumány a zpravidla nebyly zaznamenány žádné významné nepříznivé účinky. 87 , 88 Dávky kanabidiolu až do 300 mg/d byly používány bezpečně po dobu až 6 měsíců, 89 , 90 a dávky 1200 až 1500 mg / d byly použity ve studii Zuardi et al 91 , 92 až 4 týdny. V nedávných větších studiích léčby CBD u epileptických pacientů měla CBD nežádoucí účinky somnolence, sníženou chuť k jídlu a průjem zaznamenané až u 36% pacientů, i když tyto nežádoucí účinky byly méně závažné a méně časté ve srovnání s obvyklými nežádoucími účinky účinky léčby clobazamem. 45 , 46 , 47 , 48 , 49Kromě toho bylo zjištěno, že značný počet pacientů v těchto studiích měl zvýšené výsledky testů jaterních funkcí, a FDA doporučuje testy jaterních funkcí před zahájením léčby epidiolexem a to 1 měsíc a 3 měsíce po zahájení léčby; lékaři by proto měli být opatrní u pacientů se známou sníženou funkcí jater, kteří se rozhodnou používat CBD a konopné oleje. Další informace o bezpečnosti, nepříznivých účincích a dávkování, které byly získány ze studií Epidiolex, doporučujeme konzultovat se značkou FDA pro Epidiolex. 34
V souvislosti s léčbou bolesti jedna studie uváděla bezpečnost perorálního podání CBD (400 - 800 mg) spolu s podáváním fentanylu, přičítanou jejich různým mechanismům účinku. 93 Byly však zaznamenány nebo alespoň předpokládány jiné interakce lék-léčivo na základě metabolismu CBD superrodinou cytochromu P450, která zahrnuje warfarin a různá epilepsie. 94 , 95 , 96 , 97 Ostatní složky v olejích CBD a konopných olejích jsou obvykle v tak malých koncentracích, že je nepravděpodobné, že by způsobily vážné interakce, ale stále by měla být věnována pozornost identifikaci složek přítomných v produktu a možných bezpečnostních otázkách. Kromě toho je důležité si uvědomit přítomnost syntetických kanabinoidů dostupných na trhu, například „koření“. Tyto látky mají závažné nepříznivé účinky a po požití vedly k hospitalizaci. 98 , 99 Pokud jde o označování koncentrací ve výrobcích, průzkum z roku 2017 ukázal, že z 84 zkoumaných produktů CBD a konopného oleje online bylo pouze 26 označeno přesně pro obsah CBD a THC !!! Přičemž CBD byly často nadhodnoceny a THC nedostatečně označeny či podhodnoceny, což je v souladu s prohlášení FDA. 36 , 100 Existují také zdokumentované případy pediatrické intoxikace THC související s požitím produktu CBD, pravděpodobně v důsledku této zaznamenané nedostatečnosti v označení produktů, což signalizuje potřebu další regulace trhu. 101Hledání kvalitního produktu

Pokud se pacienti a / nebo lékaři rozhodnou experimentovat s CBD a konopnými oleji, je vhodné je nasměrovat k produktu nejvyšší kvality. Tento problém je o to důležitější, když vezmeme v úvahu některé z výše uvedených problémů. Vzhledem k nejasným předpisům ve Spojených státech a kvůli některým zaznamenaným problémům s označováním výrobků se doporučuje, aby pacienti používali produkty dovážené z Evropy, které ve skutečnosti mají ještě přísnější požadavky na nízké hladiny THC ve srovnání s požadavkem USA na méně než 0,3% sušiny a také zavedenější regulační systém pro konopí. 11Stejně jako u jiných bylinných doplňků zajistěte, aby byl produkt extrahován oxidem uhličitým bez rozpouštědel, byl certifikován Ministerstvem zemědělství USA jako organický a byl testován na pesticidy / herbicidy, které byly nalezeny u některých produktů. 102 Kromě toho se ujistěte, že produkt není pouze konopný olej, který ačkoli obsahuje výživné omega-3 mastné kyseliny, neobsahuje žádný z fytocannabinoidů ani terpenoidů. 40 Je na zvážení lékaře, zda navrhne vyzkoušet „full-spektrum“ formulace, protože není k dispozici žádný výzkum týkající se jejich bezpečnosti a účinnosti mimo určité složky v oddělených kontextech, zatímco čisté CBD oleje byly studovány mnohem přísněji.

Tabulka 3 poskytuje kontrolní seznam pro určení kvalitnějšího produktu a společnosti na základě požadavků používaných Mayo Clinic ve spolupráci s výrobci doplňků stravy.
Kontrolní seznam pro nalezení vysoce kvalitního kanabidiolu a konopného oleje:
 • 1. Splňuje následující standardy kvality?
 • A, Certifikace současných správných výrobních postupů (CGMP) od US Food and Drug Administration
 • B. Evropská ekologická certifikace Evropské unie (EU), australské (AUS) nebo kanadské (CFIA)
 • C. Národní vědecká nadace (NSF) Mezinárodní certifikace


2. Má společnost nezávislý program hlášení nežádoucích účinků?


3. Je produkt certifikován jako ekologický nebo ekologický?


4. Byly jejich produkty laboratorně testovány šarží, aby se potvrdily hladiny tetrahydrokanabinolu <0,3% a žádné pesticidy nebo těžké kovy?


Závěry a budoucí výzkum

Kanabidiolové a konopné oleje jsou neintoxikační a potenciálně užitečné fytocannabinoidové látky, jejichž popularita stále roste. Se zvyšujícím se zájmem pacientů o oleje CBD a konopné oleje a jejich používání je prováděno a požadováno více výzkumů, aby bylo možné lépe pochopit jejich potenciální účinnost a předpokládaný bezpečnostní profil. Pečlivý výběr produktu je zásadní jak pro bezpečnost, tak pro potenciální účinnost, a ačkoli výrobky nemají schválení FDA pro terapeutické použití, pacienti je nadále používají a lékaři by se měli informovat o potenciálních bezpečnostních otázkách a potenciálním terapeutickém přínosu. Chronická léčba bolesti stále nutí pacienty i lékaře k zkoumání potenciálních terapií, jako jsou CBD a konopné oleje, které jsou slibnou oblastí pro budoucnost klinické léčby bolesti, tak i pro řízení závislosti. Doporučujeme lékařům, aby slepě nezohledňovali zájem pacientů o tyto terapie ale udržovali klinickou zvědavost a zdravý skepticismus, pokud jde o pokusy zkoumat nové možnosti, zejména v souvislosti s omezováním závislosti a nadměrným užíváním opioidů. Doufáme, že tento článek inspiruje lékaře, aby i nadále vzdělávali jak pacienty, tak sebe samy o alternativních terapiích využívaných rostoucím počtem veřejnosti, zejména co se týká CBD a konopných olejů, protože ty se dostávají rychle do popředí veřejného zájmu.

References


 1. Kolodny, A., Courtwright, D.T., Hwang, C.S. et al. The prescription opioid and heroin crisis: a public health approach to an epidemic of addiction. Annu Rev Public Health. 2015; 36: 559–574
 2. Kroenke, K. and Cheville, A. Management of chronic pain in the aftermath of the opioid backlash. JAMA. 2017; 317: 2365–2366
 3. Abbasi, J. As opioid epidemic rages, complementary health approaches to pain gain traction. JAMA. 2016; 316: 2343–2344
 4. Nahin, R.L., Boineau, R., Khalsa, P.S., Stussman, B.J., and Weber, W.J. Evidence-based evaluation of complementary health approaches for pain management in the United States. Mayo Clin Proc. 2016; 91: 1292–1306
 5. Hasin, D.S. US epidemiology of cannabis use and associated problems. Neuropsychopharmacology. 2018; 43: 195–212
 6. Olfson, M., Wall, M.M., Liu, S.M., and Blanco, C. Cannabis use and risk of prescription opioid use disorder in the United States. Am J Psychiatry. 2018; 175: 47–53
 7. Aubrey, A. Anxiety relief without the high? new studies on CBD, a cannabis extract. (Northwest Public Broadcasting website) (Accessed June 1, 2018) https://www.nwpb.org/2018/04/23/anxiety-relief-without-the-high-new-studies-on-cbd-a-cannabis-extract/ April 23, 2018
 8. Peachman, R.R. Clinicians support medical marijuana use in children with cancer, but lack knowledge. JAMA. 2018; 319: 852–853
 9. Rubin, R. Medical marijuana is legal in most states, but physicians have little evidence to guide them. JAMA. 2017; 317: 1611–1613
 10. Friedman, D. and Sirven, J.I. Historical perspective on the medical use of cannabis for epilepsy: ancient times to the 1980s. Epilepsy Behav. 2017; 70: 298–301
 11. Cherney, J.H. and Small, E. Industrial hemp in North America: production, politics, and potential. Agronomy. 2016; 6: 58
 12. Pacher, P., Bátkai, S., and Kunos, G. The endocannabinoid system as an emerging target of pharmacotherapy. Pharmacol Rev. 2006; 58: 389–462
 13. Woods, S.C. The endocannabinoid system: mechanisms behind metabolic homeostasis and imbalance. Am J Med. 2007; 120: S9–S17
 14. Witkamp, R. and Meijerink, J. The endocannabinoid system: an emerging key player in inflammation. Curr Opin Clin Nutr Metab Care. 2014; 17: 130–138
 15. Acharya, N., Penukonda, S., Shcheglova, T., Hagymasi, A.T., Basu, S., and Srivastava, P.K. Endocannabinoid system acts as a regulator of immune homeostasis in the gut. Proc Natl Acad Sci U S A. 2017; 114: 5005–5010
 16. Bluett, R.J., Gamble-George, J.C., Hermanson, D.J., Hartley, N.D., Marnett, L.J., and Patel, S. Central anandamide deficiency predicts stress-induced anxiety: behavioral reversal through endocannabinoid augmentation. Transl Psychiatry. 2014; 4: e408
 17. Baron, E.P. Comprehensive review of medicinal marijuana, cannabinoids, and therapeutic implications in medicine and headache: what a long strange trip it's been…. Headache. 2015; 55: 885–916
 18. Benarroch, E.E. Synaptic effects of cannabinoids: complexity, behavioral effects, and potential clinical implications. Neurology. 2014; 83: 1958–1967
 19. Zou, S. and Kumar, U. Cannabinoid receptors and the endocannabinoid system: signaling and function in the central nervous system. Int J Mol Sci. 2018; 19: 833
 20. Pertwee, R.G., Howlett, A.C., Abood, M.E. et al. International Union of Basic and Clinical Pharmacology. LXXIX. Cannabinoid receptors and their ligands: beyond CB1 and CB2. Pharmacol Rev. 2010; 62: 588–631
 21. Brenneisen, R. Chemistry and analysis of phytocannabinoids and other Cannabis constituents. in: M.A. ElSohly (Ed.) Marijuana and the Cannabinoids. Humana Press, Totowa, NJ; 2007: 17–49
 22. Russo, E.B. Taming THC: potential cannabis synergy and phytocannabinoid-terpenoid entourage effects. Br J Pharmacol. 2011; 163: 1344–1364
 23. Gertsch, J., Pertwee, R.G., and Di Marzo, V. Phytocannabinoids beyond the Cannabis plant - do they exist?. Br J Pharmacol. 2010; 160: 523–529
 24. Borgelt, L.M., Franson, K.L., Nussbaum, A.M., and Wang, G.S. The pharmacologic and clinical effects of medical cannabis. Pharmacotherapy. 2013; 33: 195–209
 25. Bisogno, T., Hanus, L., De Petrocellis, L. et al. Molecular targets for cannabidiol and its synthetic analogues: effect on vanilloid VR1 receptors and on the cellular uptake and enzymatic hydrolysis of anandamide. Br J Pharmacol. 2001; 134: 845–852
 26. Russo, E.B. Cannabidiol claims and misconceptions. ([published correction appears in Trends Pharmacol Sci. 2017;38(5):499])Trends Pharmacol Sci. 2017; 38: 198–201
 27. Di Marzo, V., Bifulco, M., and De Petrocellis, L. The endocannabinoid system and its therapeutic exploitation. Nat Rev Drug Discov. 2004; 3: 771–784
 28. Campos, A.C., Moreira, F.A., Gomes, F.V., Del Bel, E.A., and Guimarães, F.S. Multiple mechanisms involved in the large-spectrum therapeutic potential of cannabidiol in psychiatric disorders. Philos Trans R Soc Lond B Biol Sci. 2012; 367: 3364–3378
 29. Fasinu, P.S., Phillips, S., ElSohly, M.A., and Walker, L.A. Current status and prospects for cannabidiol preparations as new therapeutic agents. Pharmacotherapy. 2016; 36: 781–796
 30. Whiting, P.F., Wolff, R.F., Deshpande, S. et al. Cannabinoids for medical use: a systematic review and meta-analysis. ([published corrections appear in JAMA. 2015;314(5):520, JAMA. 2015;314(8):837, JAMA. 2015;314(21):2308, and JAMA. 2016;315(14):1522])JAMA. 2015; 313: 2456–2473
 31. Pertwee, R.G. The diverse CB1 and CB2 receptor pharmacology of three plant cannabinoids: Δ9-tetrahydrocannabinol, cannabidiol and Δ9-tetrahydrocannabivarin. Br J Pharmacol. 2008; 153: 199–215
 32. Agricultural Act of 2014, HR 2642, 113th Cong, 2nd Sess (2014). (US Government Publishing Office website) (Accessed June 1, 2018) https://www.gpo.gov/fdsys/pkg/BILLS-113hr2642enr/pdf/BILLS-113hr2642enr.pdf January 3, 2014
 33. Mead, A. The legal status of cannabis (marijuana) and cannabidiol (CBD) under U.S. law. Epilepsy Behav. 2017; 70: 288–291
 34. Epidiolex [package insert]. Carlsbad, CA: Greenwich Biosciences, Inc; 2018. (US Food and Drug Administration website) (Published June 2018. Accessed November 16, 2018) https://www.accessdata.fda.gov/drugsatfda_docs/label/2018/210365lbl.pdf 2018
 35. State medical marijuana laws. National Conference of State Legislatures. NCSL website. http://www.ncsl.org/research/health/state-medical-marijuana-laws.aspx June 1, 2018
 36. US Food and Drug Administration. Warning letters and test results for cannabidiol-related products, 2015-2017. (Accessed May 30, 2018) https://www.fda.gov/NewsEvents/PublicHealthFocus/ucm484109.htm November 2, 2017
 37. US Food and Drug Administration. FDA and marijuana: questions and answers. (Accessed November 24, 2018) https://www.fda.gov/NewsEvents/PublicHealthFocus/ucm421168.htm#dietary_supplements December 20, 2018
 38. LaVito, A. DEA reschedules Epidiolex, marijuana-derived drug, paving the way for it to hit the market. CNBC website. (Accessed November 24, 2018) https://www.cnbc.com/2018/09/27/dea-schedules-epidiolex-allowing-gw-pharma-to-start-selling-the-drug.html September 27, 2018
 39. Potter, D.J. The Propagation, Characterisation, and Optimisation of Cannabis sativa as a Phytopharmaceutical [PhD thesis]. King’s College, London,UK; 2009
 40. Callaway, J.C. Hempseed as a nutritional resource: an overview. Euphytica. 2004; 140: 65–72
 41. Grof, C.P.L. Cannabis, from plant to pill. Br J Clin Pharmacol. 2018; 84: 2463–2467
 42. Donvito, G., Nass, S.R., Wilkerson, J.L. et al. The endogenous cannabinoid system: a budding source of targets for treating inflammatory and neuropathic pain. Neuropsychopharmacology. 2018; 43: 52–79
 43. Ren, Y., Whittard, J., Higuera-Matas, A., Morris, C.V., and Hurd, Y.L. Cannabidiol, a nonpsychotropic component of cannabis, inhibits cue-induced heroin seeking and normalizes discrete mesolimbic neuronal disturbances. J Neurosci. 2009; 29: 14764–14769
 44. Hurd, Y.L., Yoon, M., Manini, A.F. et al. Early phase in the development of cannabidiol as a treatment for addiction: opioid relapse takes initial center stage. Neurotherapeutics. 2015; 12: 807–815
 45. Friedman, D. and Devinsky, O. Cannabinoids in the treatment of epilepsy. N Engl J Med. 2015; 373: 1048–1058
 46. Devinsky, O., Cross, J.H., Laux, L. et al. Cannabidiol in Dravet Syndrome Study Group. Trial of cannabidiol for drug-resistant seizures in the Dravet syndrome. N Engl J Med. 2017; 376: 2011–2020
 47. Devinsky, O., Marsh, E., Friedman, D. et al. Cannabidiol in patients with treatment-resistant epilepsy: an open-label interventional trial. ([published correction appears in Lancet Neurol. 2016;15(4):352])Lancet Neurol. 2016; 15: 270–278
 48. Devinsky, O., Patel, A.D., Cross, J.H...., and GWPCARE3 Study Group. Effect of cannabidiol on drop seizures in the Lennox-Gastaut syndrome. N Engl J Med. 2018; 378: 1888–1897
 49. Devinsky, O., Patel, A.D., Thiele, E.A. et al. GWPCARE1 Part A Study Group. Randomized, dose-ranging safety trial of cannabidiol in Dravet syndrome. Neurology. 2018; 90: e1204–e1211
 50. Burstein, S. Cannabidiol (CBD) and its analogs: a review of their effects on inflammation. Bioorg Med Chem. 2015; 23: 1377–1385
 51. Crippa, J.A., Derenusson, G.N., Ferrari, T.B. et al. Neural basis of anxiolytic effects of cannabidiol (CBD) in generalized social anxiety disorder: a preliminary report. J Psychopharmacol. 2011; 25: 121–130
 52. Fogaça, M.V., Campos, A.C., Coelho, L.D., Duman, R.S., and Guimarães, F.S. The anxiolytic effects of cannabidiol in chronically stressed mice are mediated by the endocannabinoid system: role of neurogenesis and dendritic remodeling. Neuropharmacology. 2018; 135: 22–33
 53. Linge, R., Jiménez-Sánchez, L., Campa, L. et al. Cannabidiol induces rapid-acting antidepressant-like effects and enhances cortical 5-HT/glutamate neurotransmission: role of 5-HT1A receptors. Neuropharmacology. 2016; 103: 16–26
 54. Hindocha, C., Freeman, T.P., Grabski, M. et al. Cannabidiol reverses attentional bias to cigarette cues in a human experimental model of tobacco withdrawal. Addiction. 2018; 113: 1696–1705
 55. Gonzalez-Cuevas, G., Martin-Fardon, R., Kerr, T.M. et al. Unique treatment potential of cannabidiol for the prevention of relapse to drug use: preclinical proof of principle. Neuropsychopharmacology. 2018; 43: 2036–2045
 56. Oláh, A., Tóth, B.I., Borbíró, I. et al. Cannabidiol exerts sebostatic and antiinflammatory effects on human sebocytes. J Clin Invest. 2014; 124: 3713–3724
 57. McGuire, P., Robson, P., Cubala, W.J. et al. Cannabidiol (CBD) as an adjunctive therapy in schizophrenia: a multicenter randomized controlled trial. Am J Psychiatry. 2018; 175: 225–231
 58. Karl, T., Garner, B., and Cheng, D. The therapeutic potential of the phytocannabinoid cannabidiol for Alzheimer's disease. Behav Pharmacol. 2017; 28: 142–160
 59. Watt, G. and Karl, T. In vivo evidence for therapeutic properties of cannabidiol (CBD) for Alzheimer's disease. Front Pharmacol. 2017; 8: 20
 60. Chagas, M.H., Zuardi, A.W., Tumas, V. et al. Effects of cannabidiol in the treatment of patients with Parkinson's disease: an exploratory double-blind trial. J Psychopharmacol. 2014; 28: 1088–1098
 61. Russo, E.B. Clinical endocannabinoid deficiency reconsidered: current research supports the theory in migraine, fibromyalgia, irritable bowel, and other treatment-resistant syndromes. Cannabis Cannabinoid Res. 2016; 1: 154–165
 62. Irving, P.M., Iqbal, T., Nwokolo, C. et al. A randomized, double-blind, placebo-controlled, parallel-group, pilot study of cannabidiol-rich botanical extract in the symptomatic treatment of ulcerative colitis. Inflamm Bowel Dis. 2018; 24: 714–724
 63. Klauke, A.L., Racz, I., Pradier, B. et al. The cannabinoid CB2 receptor-selective phytocannabinoid beta-caryophyllene exerts analgesic effects in mouse models of inflammatory and neuropathic pain. Eur Neuropsychopharmacol. 2014; 24: 608–620
 64. Gertsch, J., Leonti, M., Raduner, S. et al. Beta-caryophyllene is a dietary cannabinoid. Proc Natl Acad Sci U S A. 2008; 105: 9099–9104
 65. Katsuyama, S., Mizoguchi, H., Kuwahata, H. et al. Involvement of peripheral cannabinoid and opioid receptors in β-caryophyllene-induced antinociception. Eur J Pain. 2013; 17: 664–675
 66. Bahi, A., Al Mansouri, S., Al Memari, E., Al Ameri, M., Nurulain, S.M., and Ojha, S. β-Caryophyllene, a CB2 receptor agonist produces multiple behavioral changes relevant to anxiety and depression in mice. Physiol Behav. 2014; 135: 119–124
 67. Gulluni, N., Re, T., Loiacono, I. et al. Cannabis essential oil: a preliminary study for the evaluation of the brain effects. Evid Based Complement Alternat Med. 2018; 2018: 1709182
 68. Bai, J., Zheng, Y., Wang, G., and Liu, P. Protective effect of D-limonene against oxidative stress-induced cell damage in human lens epithelial cells via the p38 pathway. Oxid Med Cell Longev. 2016; 2016: 5962832
 69. De Petrocellis, L., Ligresti, A., Moriello, A.S. et al. Effects of cannabinoids and cannabinoid-enriched Cannabis extracts on TRP channels and endocannabinoid metabolic enzymes. Br J Pharmacol. 2011; 163: 1479–1494
 70. Maione, S., Piscitelli, F., Gatta, L. et al. Non-psychoactive cannabinoids modulate the descending pathway of antinociception in anaesthetized rats through several mechanisms of action. Br J Pharmacol. 2011; 162: 584–596
 71. Borrelli, F., Fasolino, I., Romano, B. et al. Beneficial effect of the non-psychotropic plant cannabinoid cannabigerol on experimental inflammatory bowel disease. Biochem Pharmacol. 2013; 85: 1306–1316
 72. Valdeolivas, S., Navarrete, C., Cantarero, I., Bellido, M.L., Muñoz, E., and Sagredo, O. Neuroprotective properties of cannabigerol in Huntington's disease: studies in R6/2 mice and 3-nitropropionate-lesioned mice. Neurotherapeutics. 2015; 12: 185–199
 73. Raduner, S., Majewska, A., Chen, J.Z. et al. Alkylamides from Echinacea are a new class of cannabinomimetics: Cannabinoid type 2 receptor-dependent and -independent immunomodulatory effects. J Biol Chem. 2006; 281: 14192–14206
 74. Chicca, A., Raduner, S., Pellati, F. et al. Synergistic immunomopharmacological effects of N-alkylamides in Echinacea purpurea herbal extracts. Int Immunopharmacol. 2009; 9: 850–858
 75. Hohmann, J., Rédei, D., Forgo, P. et al. Alkamides and a neolignan from Echinacea purpurea roots and the interaction of alkamides with G-protein-coupled cannabinoid receptors. Phytochemistry. 2011; 72: 1848–1853
 76. Hou, C.C., Chen, C.H., Yang, N.S. et al. Comparative metabolomics approach coupled with cell- and gene-based assays for species classification and anti-inflammatory bioactivity validation of Echinacea plants. J Nutr Biochem. 2010; 21: 1045–1059
 77. Hu, C. and Kitts, D.D. Studies on the antioxidant activity of Echinacea root extract. J Agric Food Chem. 2000; 48: 1466–1472
 78. Hudson, J.B. Applications of the phytomedicine Echinacea purpurea (purple coneflower) in infectious diseases. J Biomed Biotechnol. 2012; 2012: 769896
 79. Siemoneit, U., Koeberle, A., Rossi, A. et al. Inhibition of microsomal prostaglandin E2 synthase-1 as a molecular basis for the anti-inflammatory actions of boswellic acids from frankincense. Br J Pharmacol. 2011; 162: 147–162
 80. Hassanzadeh, P. and Hassanzadeh, A. The CB1 receptor-mediated endocannabinoid signaling and NGF: the novel targets of curcumin. Neurochem Res. 2012; 37: 1112–1120
 81. Nelson, K.M., Dahlin, J.L., Bisson, J., Graham, J., Pauli, G.F., and Walters, M.A. The essential medicinal chemistry of curcumin. J Med Chem. 2017; 60: 1620–1637
 82. Chandrasekhar, K., Kapoor, J., and Anishetty, S. A prospective, randomized double-blind, placebo-controlled study of safety and efficacy of a high-concentration full-spectrum extract of ashwagandha root in reducing stress and anxiety in adults. Indian J Psychol Med. 2012; 34: 255–262
 83. Rempel, V., Fuchs, A., Hinz, S. et al. Magnolia extract, magnolol, and metabolites: activation of cannabinoid CB2 receptors and blockade of the related GPR55. ACS Med Chem Lett. 2012; 4: 41–45
 84. Shen, J.L., Man, K.M., Huang, P.H. et al. Honokiol and magnolol as multifunctional antioxidative molecules for dermatologic disorders. Molecules. 2010; 15: 6452–6465
 85. Katsidoni, V., Anagnostou, I., and Panagis, G. Cannabidiol inhibits the reward-facilitating effect of morphine: involvement of 5-HT1A receptors in the dorsal raphe nucleus. Addict Biol. 2013; 18: 286–296
 86. Hurd, Y.L. Cannabidiol: swinging the marijuana pendulum from ‘weed’ to medication to treat the opioid epidemic. Trends Neurosci. 2017; 40: 124–127
 87. Bergamaschi, M.M., Queiroz, R.H., Zuardi, A.W., and Crippa, J.A. Safety and side effects of cannabidiol, a Cannabis sativa constituent. Curr Drug Saf. 2011; 6: 237–249
 88. Iffland, K. and Grotenhermen, F. An update on safety and side effects of cannabidiol: a review of clinical data and relevant animal studies. Cannabis Cannabinoid Res. 2017; 2: 139–154
 89. Cunha, J.M., Carlini, E.A., Pereira, A.E. et al. Chronic administration of cannabidiol to healthy volunteers and epileptic patients. Pharmacology. 1980; 21: 175–185
 90. Trembly, B. and Sherman, M. Double-blind clinical study of cannabidiol as a secondary anticonvulsant. (Proceedings of the Marijuana ’90 International Conference on Cannabis and Cannabinoids) (Kolympari, Crete); July 8-11, 1990
 91. Zuardi, A.W., Morais, S.L., Guimarães, F.S., and Mechoulam, R. Antipsychotic effect of cannabidiol. J Clin Psychiatry. 1995; 56: 485–486
 92. Zuardi, A., Crippa, J., Dursun, S. et al. Cannabidiol was ineffective for manic episode of bipolar affective disorder. J Psychopharmacol. 2010; 24: 135–137
 93. Manini, A.F., Yiannoulos, G., Bergamaschi, M.M. et al. Safety and pharmacokinetics of oral cannabidiol when administered concomitantly with intravenous fentanyl in humans. J Addict Med. 2015; 9: 204–210
 94. Stout, S.M. and Cimino, N.M. Exogenous cannabinoids as substrates, inhibitors, and inducers of human drug metabolizing enzymes: a systematic review. Drug Metab Rev. 2014; 46: 86–95
 95. Grayson, L., Vines, B., Nichol, K., Szaflarski, J.P., and UAB CBD Program. An interaction between warfarin and cannabidiol, a case report. Epilepsy Behav Case Rep. 2017; 9: 10–11
 96. Gaston, T.E., Bebin, E.M., Cutter, G.R., Liu, Y., Szaflarski, J.P., and UAB CBD Program. Interactions between cannabidiol and commonly used antiepileptic drugs. Epilepsia. 2017; 58: 1586–1592
 97. Geffrey, A.L., Pollack, S.F., Bruno, P.L., and Thiele, E.A. Drug-drug interaction between clobazam and cannabidiol in children with refractory epilepsy. Epilepsia. 2015; 56: 1246–1251
 98. Louh, I.K. and Freeman, W.D. A ‘spicy’ encephalopathy: synthetic cannabinoids as cause of encephalopathy and seizure. Crit Care. 2014; 18: 553
 99. Kuehn, B. Synthetic cannabidiol poisoning. JAMA. 2018; 319: 2264
 100. Bonn-Miller, M.O., Loflin, M.J.E., Thomas, B.F., Marcu, J.P., Hyke, T., and Vandrey, R. Labeling accuracy of cannabidiol extracts sold online. JAMA. 2017; 318: 1708–1709
 101. Crippa, J.A., Crippa, A.C., Hallak, J.E., Martin-Santos, R., and Zuardi, A.W. Δ9-THC intoxication by cannabidiol-enriched cannabis extract in two children with refractory epilepsy: full remission after switching to purified cannabidiol. Front Pharmacol. 2016; 7: 359
 102. Migoya, D. State recalls 50 Tree of Wellness medical pot products because of pesticide. The Denver Post website. (Updated December 16, 2017. Accessed May 30, 2018) https://www.denverpost.com/2017/11/03/tree-of-wellness-medical-pot-recall/ November 3, 2017


Vstřebávání CBD / jaký vybrat výrobek

17.02.2020 15:41:36
Co je biologická dostupnost ?Brandon A. Dorfman - 19. dubna 2018Existují různé formy, kterými člověk může přijímat CBD, mezi hlavní patří: CBD ...Více

CBD veterinární užití

23.01.2020 08:52:15
Máte-li pohybově postiženého, epileptického, jinak nemocného, nebo třeba jen staršího psa případně jiného domácího mazlíčka, možná by vás zajíma...Více

Fakturační údaje

QuickMed Service CZ, s.r.o.
sídlo: Zbraslavská 12/11,
159 00 Praha 5 - Malá Chuchle,
Česká republika
IČO 08859230

Bankovní spojení
Čú: 2301753814/2010
vedený u Fio banka. a.s.

Kontakt

Velkoobchod, marketing
tel: +420 722 266 999
emai: info@quickmed.cz

Obchodní zastoupení CZ
Tomáš Král
tel: +420 775 000 256
email: tomas.kral@quickmed.cz

Partneři a dodavatelé

Goat&Bear

35 Firs Avenue,
London N11 3NE, UK

PURE HOLDING AG

Etzmatt 273, 4314 Zeiningen
Switzerland

The Great Plains Laboratory, Inc.

11813 West 77th Street
Lenexa, KS 66214 USA

Biolab Medical Unit

The Stone House,
9 Weymouth Street,
London W1W 6DB, UK

RAW LIFE

30768664 Berzasca
Bl: 5 Sc: 3, Caraș Severin
327025 RO

Sativa - Manufacture

Tachovská Huť 7, 353 01 Tři Sekery
Sativa - Manufacture
Czech Republic CZ
© 2024 quickmed.cz
K provozování quickmed.cz využíváme tzv. cookies soubory. Slouží k přizpůsobení obsahu webu, k měření funkčnosti apod. Používáním tohoto webu souhlasíte se způsobem, jakým s cookies nakládáme. Souhlasím. Více informací.